Om Axaco

Axaco Event Management leder dig genom ett lyckat event – från planering och genomförande till uppföljning och statistik.

Med Axaco Event Management kan du hantera hela processen vid administration av konferenser, mässor, events och utbildningar.

Axaco Event Management är ett mycket flexibelt system som ger dig möjlighet att ha full kontroll över inkomna anmälningar till ditt event. Systemet består av en rad moduler med olika basfunktioner som du själv skräddarsyr inför varje enskilt uppdrag.

Axaco Event Management är användarvänligt och ett nära användarstöd finns alltid tillhands om så behövs under hela projektet. Som användare av systemet har du också alltid tillgång till den senaste versionen. Flexibiliteten i vårt system ger er stora möjligheter att integrera data till andra interna system.

 • Tromsö Event
 • MCI Ovation Barcelona
 • Umeå Fokets Hus
 • Visit Trollhättan Vänersborg
 • Djurönäset
 • Blick Möteskonsult
 • Arena Skövde
 • Elmia Jönköping
 • Initiativ
 • Event & konferens
 • Fjell og Fjord
 • congresso
 • Växjö & Co
 • Arrangera
 • Conventum Örebro
 • Via Travel Hammerfest
 • Visit Södra Dalarna
 • Marknad Varberg
 • Företagsresor i Umeå
 • Brinc